Welkom bij

Stichting HARTwerkt

Hoopverlening

HARTwerkt voor jou

HARTwerkt werkt in Het Beihuis!

Dinsdag: 10-14u open inloop
Woensdag: 10-14u Universiteit met de buurt, open inloop
Donderdag: 10-11u Qi-Gong, 11-13u open inloop
Vrijdag: 10-14u open inloop

Stichting HARTwerkt

Herkenning en erkenning vormen belangrijke instrumenten voor ons werk. We ondersteunen kwetsbare mensen op grond van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dit doen we op individueel niveau en organisatieniveau. Onze werkwijze is gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp tussen mensen met overeenkomstige ervaringen.

Oppakken van belangrijke rollen

Onze stichting werkt aan het herontdekken van zingeving. Door een kwetsbaarheid verliezen mensen vaak allerlei voor hen belangrijke rollen. Wij helpen mensen met de stappen die nodig zijn om terug te keren naar voor hen belangrijke (maatschappelijke) rollen.

Van de achterbak naar chauffeur van je eigen leven.

Stichting hartwerkt

Veel mensen met een kwetsbaarheid hebben niet langer het gevoel de chauffeur van hun eigen leven te zijn of zelfs maar als bijrijder in de auto te zitten. Ze geloven niet meer in hun eigen kennis en kunde als het gaat om hun eigen leven. HARTwerkt richt zich met name op het opnieuw vinden en inzetten van die eigen kennis en kunde. 

Kortom

HARTwerkt is een stichting die mensen met een kwetsbaarheid wil ondersteunen in hun zoektocht naar een zinvol leven. We richten ons daarbij op individuen, op groepen mensen en organisaties die werken met kwetsbare mensen.

Neem contact op

  • StichtingHARTwerkt@gmail.com
  • 06-27175778