Wie we zijn

Dit is Stichting HARTwerkt; onze dromen verbinden ons. Op naar hoopverlening!

Maurice Wasserman

Mijn naam is Maurice Wasserman. Na mijn opleiding aan de Sociale Academie in Sittard ontwikkelde ik, eind jaren 80, een ernstige vorm van smetvrees. Deze ziekte zou mijn leven een tiental jaren flink ontwrichten. Ik werd langdurig opgenomen en ging zelfs 3 jaar beschermd wonen. In de GGZ verloor ik alle maatschappelijke rollen. Er werd niet of nauwelijks aandacht besteed aan mijn talenten, waardoor ik steeds verder afgleed. Gelukkig kwam ik in contact met een hulpverlener die verder keek dan mijn symptomen, hij zag mij als mens. Ook kwam ik in contact met Ervaringsdeskundigen via HEE! (Lees meer) waar ik van 2006 tot 2012 werd opgeleid tot Ervaringsdeskundige en senior-trainer. Van 2006 tot 2014 werkte ik bij Mondriaan-GGZ als ervaringsdeskundige professional. Daarna werkte ik 5 jaar bij Levanto. Mijn werkzaamheden in en buiten de GGZ bestaan uit het trainen van diverse organisaties in mensgerichte zorg, het voeren van individuele gesprekken en het opzetten van zelfhulpgroepen waarbij de focus ligt op (eigen) kracht en zingeving. Daarnaast richt ik mij op verandering van allerlei instituties op weg naar menselijke waarden. Hoop, zingeving en perspectief zijn daarin leidende principes.

Tevens auteur van het boek ‘Boodschappen van hoop’
(Over)leven in de psychiatrie.

Stuur me een e-mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Evelien Meijerink

Mijn naam is Evelien Meijerink. Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt in het Sociale Domein van gemeenten. In eerste instantie als beleidsmedewerker en later als leidinggevende. Kwetsbare mensen worden nog steeds verwezen naar professionele organisaties. Elkaar onderling bijstaan wordt weinig gestimuleerd. Dat is heel erg jammer omdat ik ervan overtuigd ben dat juist die onderlinge steun en zorg voor elkaar de toekomst moet zijn. Kwetsbare mensen hebben een schat aan kennis en kunde in zichzelf zitten. Ze hebben immers veel meegemaakt en zijn toch in staat geweest hun eigen weg te vinden. Professionele zorg zoekt wel naar maatwerk, maar kan dit onvoldoende bieden. Veel oplossingen zitten in de kwetsbare mensen zelf en we moeten beter naar ze leren luisteren. Ook ik heb mijn kwetsbaarheden. Ook ik vind het leven bij tijd en wijle heel erg moeilijk. Ook ik raak uit balans bij ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven. Door hierover te praten met anderen, leer ik van de oplossingen die zij in hun leven hebben gevonden en ben ik in staat om ook in mezelf een deel van de oplossing te zoeken. Ik ben verbonden aan de Stichting HARTwerkt omdat ik ervan overtuigd ben dat we toe moeten naar een gemeenschap, waarin mensen naar elkaar om kijken en iedereen een eigen plek verdient. Ik droomde van een wereld waarin er voor iedereen een hoopvolle toekomst is; door te werken met Ervaringsdeskundigen zie ik dat dit realiteit kan worden.

Stuur me een e-mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Inge Ruttenberg

Mijn naam is Inge Ruttenberg, 23 jaar en ik werk binnen de stichting als Ervaringsdeskundige. Mijn motivatie om binnen Stichting HARTwerkt aan de slag te gaan, is heel simpel; Ervaringsdeskundigheid hoort een belangrijk onderdeel te zijn van de zorg, want de basis van al het goede, helpende en hoopgevende, is gelijkwaardigheid. Die motivatie komt deels voort uit mijn eigen ervaringen met therapieën als cliënt van de ggz. De beste ondersteuning werd geboden door een Ervaringsdeskundige. Ik voelde me begrepen, had voor het eerst het gevoel dat we een team vormden in het gevecht tegen Anorexia en ik trok me aan haar op. Iemand tegenover je hebben die heeft overwonnen, doet wonderen. Mijn droom is dat stigmatisering door de maatschappij, maar ook zelfstigmatisering, vermindert. Door de inrichting van de reguliere zorg worden deze enkel en alleen gevoed. Als cliënt ben je meer dan je ziekte, je bent een persoon in jouw eigen proces.

Ook werk ik met de yucelmethode.

Stuur me een e-mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Jasper Unema

Ik ben 31 jaar en ik ben bang. Lach maar, niemand kiest ervoor om angstklachten te hebben. Een kwetsbaarheid overkomt je en kan, zoals in mijn geval, van grote invloed zijn op het leven. Lange tijd heb ik mijzelf laten definiëren door angstklachten. Mensen moesten mij aardig vinden, want ik ben toch óók aardig? Mooi niet! Ik was niet aardig voor mezelf. Ik was op zoek naar erkenning en bevestiging van anderen. Wanneer ik het vermoeden had dat mensen negatief over mij dachten en praatten, werd ik nóg angstiger. Vaak ging mijn verbeelding dan met me aan de haal. 
Ik liet de angstklachten steeds meer bepalen hoe mijn leven er uit zag. Angstklachten treffen niet alleen jezelf, maar óók je omgeving. Als je bijv. een relatie hebt, treft dit ook je partner. Ook hij of zij krijgt te maken met de beperkingen van jouw angstklachten. Lang bleef ik in mijn comfortzone en maakte ik slechts vertrouwde keuzes, daardoor raakte ik in een sociaal isolement. Ik was niet meer in staat om mezelf te zijn. Ik deed mezelf en de mensen in mijn omgeving te kort. Aanhoudende angstklachten leiden vaak tot een depressie, je komt dan van de regen in de drup. Door het maken van moeilijke doch belangrijke keuzes, heb ik de weg uit mijn isolement gevonden. Vrijwilligerswerk gaf me voldoening en leverde mooie sociale contacten op. Ik kwam in aanraking met Maurice Wasserman en zijn vakgebied Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Dat waren voor mij onbekende begrippen en ik vond het, in eerste instantie, ook maar vreemd. Ik dacht altijd: “Je kunt een ander pas helpen wanneer je jezelf kunt helpen, toch?”
Dat bleek anders te zijn: door ervaring met eigen kwetsbaarheid te delen met andere mensen in een vergelijkbare situatie, verkrijg je nieuwe, hoopvolle inzichten. In gesprek, herken je veel en voel je je al snel begrepen. Door kwetsbaarheid te benaderen als een normaal gespreksonderwerp, verdwijnt de lading geleidelijk. Door te aanvaarden dat je kwetsbaarheid deel uitmaakt van je persoonlijkheid en te zien dat er anderen zijn die mét een kwetsbaarheid een zinvol leven leiden, groei ik als persoon
Herstel is voor mij, leren leven met mijn klachten, mijn kwetsbaarheid maakt deel uit van mij, maar ik ben degene die mijn leven vormgeeft!

Stuur me een mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Samenwerkingspartners

Johan Brugmans

Johan Brugmans, van En Passant, biedt zowel persoonlijke begeleiding als organisatiebegeleiding. Een belangrijk aspect binnen de begeleiding van En Passant is geestelijke weerbaarheid. Het gaat hier om het sterker worden en het nemen van verantwoordelijkheden in het leven.

http://geestelijkeweerbaarheid.eu


Interesse gewekt?


%d bloggers liken dit: