Wie we zijn

Dit is Stichting HARTwerkt; onze dromen verbinden ons. Op naar hoopverlening!

Maurice Wasserman

Tevens auteur van het boek ‘Boodschappen van hoop’
(Over)leven in de psychiatrie.

Stuur me een e-mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Evelien Meijerink

Mijn naam is Evelien Meijerink. Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt in het Sociale Domein van gemeenten. In eerste instantie als beleidsmedewerker en later als leidinggevende. Kwetsbare mensen worden nog steeds verwezen naar professionele organisaties. Elkaar onderling bijstaan wordt weinig gestimuleerd. Dat is heel erg jammer omdat ik ervan overtuigd ben dat juist die onderlinge steun en zorg voor elkaar de toekomst moet zijn. Kwetsbare mensen hebben een schat aan kennis en kunde in zichzelf zitten. Ze hebben immers veel meegemaakt en zijn toch in staat geweest hun eigen weg te vinden. Professionele zorg zoekt wel naar maatwerk, maar kan dit onvoldoende bieden. Veel oplossingen zitten in de kwetsbare mensen zelf en we moeten beter naar ze leren luisteren. Ook ik heb mijn kwetsbaarheden. Ook ik vind het leven bij tijd en wijle heel erg moeilijk. Ook ik raak uit balans bij ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven. Door hierover te praten met anderen, leer ik van de oplossingen die zij in hun leven hebben gevonden en ben ik in staat om ook in mezelf een deel van de oplossing te zoeken. Ik ben verbonden aan de Stichting HARTwerkt omdat ik ervan overtuigd ben dat we toe moeten naar een gemeenschap, waarin mensen naar elkaar om kijken en iedereen een eigen plek verdient. Ik droomde van een wereld waarin er voor iedereen een hoopvolle toekomst is; door te werken met Ervaringsdeskundigen zie ik dat dit realiteit kan worden.

Stuur me een e-mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Inge Ruttenberg

Mira Keil

Mijn naam is Mira Keil. Ik ben 49 jaar oud en ik ben sinds een paar maanden als gastvrouw werkzaam
in het Beihuis. Op donderdag tussen 10:00 en 13:00 uur ben ik in het Beihuis aanwezig. In die tijd
probeer ik ook mensen kennis te laten maken met qigong. Qigong is ongeveer hetzelfde als tai chi,
alleen is het meer gericht op specifieke delen van gezondheid. Je kunt bijvoorbeeld gerichte qigong
doen voor bv. je longen, je blaas of je maag. Ik heb allerlei cursussen gedaan, waaronder ook qigong.
Ondanks dat voel ik mijzelf meer een ervaringsdeskundige in plaats van een professional op dit vlak.
Omdat qigong en tai chi mijzelf de laatste jaren veel positiefs gebracht hebben, wil ik dat graag met
andere mensen delen. Ik deel overigens ook graag een kopje koffie met mensen. Graag praat ik met
zo veel mogelijk mensen over zoveel mogelijk onderwerpen. Dat houdt het leven leuk, levendig en
boeiend. Ik zie u graag.

Stuur me een mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Monique Omloo

Mijn naam is Monique Omloo, ik ben eerstejaars student hbo ervaringsdeskundige aan Fontys in
Eindhoven. Het komende jaar ben ik werkzaam als stagiaire bij Stichting Hartwerkt in Maastricht. Ik
heb gekozen voor Stichting Hartwerkt omdat ik zelf zowel als cliënt en als stagiaire binnen de
reguliere hulpverlening vastliep. Mijn ervaring was dat ik binnen deze instellingen het slachtoffer
bleef en er niet gekeken werd naar de mogelijkheden die ik als mens te bieden had. Als stagiaire
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ervaarde ik hetzelfde vanuit de hulpverleners kant.
Werken naar herstel bleek een onmogelijkheid te zijn binnen de reguliere hulpverlening. De reden
waarom ik gekozen heb voor een stage bij Stichting Hartwerkt is dat ik de menselijke aspecten die ik
binnen de reguliere hulpverlening miste, binnen Stichting Hartwerkt wel kan vinden. Binnen
Stichting Hartwerkt heb ik al tijdens de eerste dag ervaren hoe belangrijk het concept van mensen
mens te laten zijn hier is. Hier mag een mens zijn en wordt zijn eigen kracht gezien. Een plek van
groei en onvoorwaardelijke acceptatie.

Stuur me een mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Nigel Wilmes

Mijn naam is Nigel Wilmes. Ik heb de diagnose ADD, en ben hypersensitief. Het merendeel van mijn leven heb ik mij afgesloten. Van anderen, maar ook van mezelf en mijn innerlijke gevoelens. Ik raakte mezelf kwijt, en mijn eigen mening vervaagde steeds meer.
Een aantal jaren terug heb ik besloten dat dit zelfdestructieve patroon zo snel mogelijk ten einde moest komen. Ik werd (als het ware) wakker.
Ik had de realisatie dat ook ik het verdien om met beide benen in het leven te staan, om mijn eigen kracht te vinden, te voelen, te laten zien, te ervaren, en vooral, om te kunnen genieten.
Ik heb een traject gevolgd bij een ‘speciale’ school, die mij vervolgens hebben geleerd de weg te starten naar zelfontdekking. Ik heb hier meer baat bij gehad, dan bij welke psycholoog dan ook.

Deze aanpak wil ik gebruiken om anderen te helpen, zoals het mij heeft geholpen. Het is nooit te laat. Er is altijd een weg!

Stuur me een mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com

Klasien Horstman

Ik ben hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidzorg aan de Universiteit van Maastricht. Publieke gezondheidszorg is de institutionele praktijk die zich richt op collectieve preventie: infectieziekten bestrijding, gezonde buurten, gezonde werkplekken, gezonde lucht etcetera. Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe de publieke gezondheidszorg eigenlijk ‘publiek gemaakt wordt’. Hoe is de relatie tussen deze institutionele praktijk en relevante ‘publieken’?

Stuur me een mail: StichtingHARTwerkt@gmail.com
of info@klasienhorstman.nl

Samenwerkingspartners

Boerderij Daalhoeve

Boerderij Daalhoeve is van oorsprong een kinderboerderij in het hart van Daalhof, een wijk in het westen van Maastricht. De boerderij is gevestigd in een oude hoeve uit 1936 met traditionele cour en daaromheen stallen en kleine weilanden. Boerderij Daalhoeve wordt gedraaid door betaalde medewerkers en ruim honderd vrijwilligers en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, bewoners en kinderen uit Daalhof zelf maar ook uit andere wijken in Maastricht en elders. Mensen die vroeger als kind naar de boerderij kwamen, doen dat als volwassene nog steeds, nu met hun kinderen of kleinkinderen.
Boerderij Daalhoeve is sinds de overname door een vrijwilligersbestuur in 2012 uitgegroeid tot meer dan een drukbezochte kinderboerderij, waar kinderen kennis maken met de natuur en dieren en producten van de boerderij. Het is inmiddels ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt. De boerderij is zeven dagen per week open en gratis toegankelijk. Mensen treffen elkaar in de gezellige horecaruimte binnen (de ‘Koojstal’) of op de terrassen buiten, achter de boerderij naast de speeltuin.
Daalhoeve heeft zich sinds 2016 ook ontwikkeld tot een zorgboerderij. Op de boerderij werken veel vrijwilligers met de meest diverse achtergronden, van jong tot oud, Nederlands- en anderstalig en wel of niet met een afstand tot de arbeidsmarkt of fysieke of psychische beperking. Iedereen is bij ons welkom. Wij hanteren bewust een lage drempel en delen vrijwilligers ‘aan de poort’ niet in hokjes in. Om onze ontwikkeling naar (ook) zorgboerderij te ondersteunen, zijn wij sinds 2022 lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, en tevens aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg.

Stuur ons een mail: hetbeihuis@gmail.com

Buurtnetwerk Brusselse Poort

Het Buurtnetwerk Brusselsepoort heeft als motto: Leef, Geniet en Verbind. Zij signaleert wat er leeft in de buurt. Houdt buurtbewoners betrokken en verbindt bewoners en initiatieven aan elkaar. 
De Brusselsepoort is een buurt die zich kenmerkt door uiteenlopende leefgebieden, met uiteenlopende bewoners, die niet natuurlijk aan elkaar verbonden zijn. Het Buurtnetwerk zet zich in voor alle bewoners in de buurt, hun belangen, wensen en ideeën. 

Stuur ons een mail: hetbeihuis@gmail.com of info@buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

Johan Brugmans

Johan Brugmans, van En Passant, biedt zowel persoonlijke begeleiding als organisatiebegeleiding. Een belangrijk aspect binnen de begeleiding van En Passant is geestelijke weerbaarheid. Het gaat hier om het sterker worden en het nemen van verantwoordelijkheden in het leven.

Interesse gewekt?


%d bloggers liken dit: