Wat we doen

We staan klaar om samen het proces van emancipatie op gang te brengen en mensen te verbinden. Hieronder een impressie van waar Stichting HARTwerkt aan meewerkt.


Vanaf mei 2022, is Stichting HARTwerkt te vinden in het BeiHuis. Het BeiHuis is een buurthuis, middenin winkelcentrum Brusselse Poort. Op die plek bieden we activiteiten aan gericht op herstel. Ervaringskennis van de burgers, staat daarbij centraal.

Er is een vrije inloop; wie je ook bent en wat je ook doet, de deur staat open. Wil je buiten deelname aan activiteiten, ook vrijwilligerswerk komen doen in het BeiHuis? Je bent van harte welkom!


Zelfhulpgroepen en persoonlijke gesprekken

Herstel is een uniek proces van verandering. Het gaat hierbij om weer grip te krijgen op je eigen leven vanuit je eigen behoeften. Je leert jezelf weer opnieuw ‘uitvinden’.


Werken in organisaties

Mensen wonen, leven, ontspannen en werken vaak in verschillende organisaties. Daar waar kwetsbare mensen om welke reden dan ook bij elkaar komen, ontstaat het gesprek. Gesprekken over wat hen belemmert, maar ook over wat hen heeft geholpen. Deze gesprekken vormen de bakermat om met elkaar verder te komen in de groei naar een zinvol leven.


Begeleiding in de praktijk

Het nieuwe aan herstelondersteunende zorg is de visie dat het gaat om het ondersteunen van het eigen, unieke herstelproces in plaats van het louter terugdringen van ziekte. Iedereen die in contact komt met kwetsbare mensen kan een bijdrage leveren. Vanuit dit uitgangspunt bieden we begeleiding in de praktijk op maat aan.


Ook met ons samenwerken?


%d bloggers liken dit: