Hoe we werken

HARTwerkt is een stichting die mensen met een kwetsbaarheid wil ondersteunen in hun zoektocht naar een zinvol leven. We richten ons daarbij op individuen, op groepen mensen en organisaties die werken met kwetsbare mensen.

Elk mens wil een zinvol leven leiden. Voor mensen met een kwetsbaarheid is dat niet vanzelfsprekend. Bij het leiden van een zinvol leven hoort volgens ons dat je autonomie intact blijft.

Een andere kernwaarde is dat we werken vanuit de emancipatiegedachte, het is belangrijk dat zelfredzaamheid van mensen bevorderd wordt.

Kwetsbare mensen wordt de zelfbeschikking snel ontnomen. Tijdens de Corona-crisis werd duidelijk dat ouderen in verpleeghuizen totaal niet werden betrokken in het beleid rondom bezoekregelingen. Een goed voorbeeld waarbij hun zelfbeschikking/autonomie er niet toe leek te doen.

“What makes you different or weird, that’s your strength”

meryl streep

Als mensen in staat zijn zich voorbij eigen kwetsbaarheden te bewegen, hun eigen zelfstandigheid vinden en een waardevolle plek in de wereld veroveren, spreken we van herstel.

Herkenning en erkenning vormen belangrijke instrumenten voor ons werk. We ondersteunen kwetsbare mensen op grond van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dit doen we op individueel niveau en organisatieniveau. Onze werkwijze is gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp tussen mensen met overeenkomstige ervaringen.

Op basis van onze doelstellingen


Meer weten?


%d bloggers liken dit: