Zelfhulpgroepen en persoonlijke gesprekken

In onze herstelwerkgroepen wordt gewerkt aan herstel en persoonlijke groei. De groepsbijeenkomsten worden begeleid door twee Ervaringsdeskundigen. De groepsdeelnemers bepalen het tempo en de inhoud. Er wordt gewerkt aan de hand van een aantal thema’s. Veel kennis die noodzakelijk is om te komen tot een nieuw perspectief, is in de groep aanwezig en mensen helpen elkaar en zichzelf verder op weg.

Herstel is een uniek proces van verandering. Het gaat hierbij om weer grip te krijgen op je eigen leven vanuit je eigen behoeften. Je leert jezelf weer opnieuw ‘uitvinden’.

“Mijn gevoel van totale eenzaamheid kwam voort uit het feit dat veel mensen met mij praatten over mijn symptomen, maar niemand met mij sprak over hoe het met mij ging. Niemand zei: ik ben hier om je te vertellen dat er een uitweg is……”

Patricia Deegan

Op dit moment vinden er groepsbijeenkomsten plaats in een nieuwe woonvorm in Maastricht. De groepen bestaan hier uit (kwetsbare) bewoners van de woonvorm. Ook mensen die niet in de woonvorm wonen of gewoond hebben, maar op een andere wijze in contact zijn gekomen met de stichting, nemen deel. Deze gemengde groepen zijn gericht op leren van elkaar en persoonlijke groei. (H)erkenning speelt hierbij een belangrijke rol.

Tijdens de lockdown werd er in een app-groep met elkaar gecommuniceerd. Dit om de betrokkenheid en het groepsgevoel te onderhouden.


Meer weten?


%d bloggers liken dit: