Werken in organisaties

Mensen wonen, leven, ontspannen en werken vaak in verschillende organisaties. Daar waar kwetsbare mensen om welke reden dan ook bij elkaar komen, ontstaat het gesprek. Gesprekken over wat hen belemmert, maar ook over wat hen heeft geholpen. Deze gesprekken vormen de bakermat om met elkaar verder te komen in de groei naar een zinvol leven.

Woonvormen zijn plekken waar eenvoudig groepsbijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Ook in buurten of verbonden aan huisartspraktijken zijn groepsbijeenkomsten goed mogelijk. Steeds meer praktijkondersteuners in huisartspraktijken werken met de inzet van Ervaringsdeskundigheid.

Ook buurtteams van woningcorporaties zien de meerwaarde van Ervaringsdeskundigheid in. Woningcorporaties huisvesten kwetsbare mensen met uiteenlopende achtergronden. Ervaringsdeskundigen kunnen het gesprek in de buurt op gang brengen én houden.

Op dit moment werken we samen met de Universiteit van Maastricht en de SBCM, als kenniscentrum voor sociale werkplaatsen, een plan van aanpak uit voor de implementatie van herstel in de sociale werkplek. Kwetsbare mensen in sociale werkplekken vinden op die werkplek steun bij elkaar omtrent hun levensvraagstukken. Hoe kunnen we die groepssteun versterken en daarmee de algemene gezondheidstoestand bevorderen?


Met ons samenwerken?


%d bloggers liken dit: