Begeleiding in de praktijk

Begeleiding in de praktijk tot Ervaringsdeskundige

In Nederland zijn er in de afgelopen jaren verschillende opleidingen voor Ervaringsdeskundigen ontstaan. En hoewel deze een goede aanvulling kunnen zijn, is onze visie dat de oorsprong van ervaringsdeskundigheid ontstaat in de praktijk. Meedoen in zelfhulpgroepen, gesprekken voeren met kwetsbare mensen, je eigen verhaal kunnen formuleren en anderen ondersteunen in het vinden van hun eigen weg, helpen de ontwikkeling van je ervaringsdeskundigheid. Wij bieden begeleiding[p in de praktijk. Neem gerust met ons contact op.

Opleidingen Herstelondersteunende zorg

Het gaat bij herstelondersteunende zorg om het ondersteunen van herstel van identiteit, van gezondheid, van dagelijks functioneren en van rolfunctioneren in de maatschappij. Behalve het behandelen van ziekteverschijnselen zoals angsten, depressie en hallucinaties of van de gevolgen van geweld, verwaarlozing of seksueel trauma gaat het bij herstelondersteunende zorg om het ondersteunen van activiteiten als: voor jezelf kunnen opkomen, je grenzen bewaken, gezond leven, je huishouding weer oppakken, weer naar school of aan het werk gaan (Dröes, 2016).

“De diagnose schizofrenie heb ik ervaren als afgeschreven worden. …..ik was niet langer een persoon met een ziekte, maar ik werd mijn ziekte………ik verruilde mijn toekomst voor een toekomst die in dat plaatje paste……..”

Martijn Kole

Het nieuwe aan herstelondersteunende zorg is de visie dat het gaat om het ondersteunen van het eigen, unieke herstelproces in plaats van het louter terugdringen van ziekte. Herstelondersteunende zorg is, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet exclusief voorbehouden aan zorg-professionals. Iedereen die in contact komt met kwetsbare mensen kan een bijdrage leveren. Vanuit dit uitgangspunt bieden we begeleiding op maat aan.

We leren om:

  • een attitude van hoop en optimisme te ontwikkelen;
  • aandachtig aanwezig te zijn;
  • terughoudend te zijn met het gebruik zijn van het eigen referentiekader;
  • ruimte te maken voor het persoonlijke verhaal van de kwetsbare mens;
  • de eigen kracht van de kwetsbare mens herkennen en stimuleren;
  • gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de kwetsbare mens;
  • gericht te zijn op het vergroten van autonomie van de kwetsbare mens.

Maatwerktrajecten

We kunnen een maatwerktraject aanbieden ten aanzien van vernieuwing van de organisatiecultuur die zich richt op eigen regie van medewerkers en een presente opstelling van managers. Hiervoor voeren we graag een gratis intakegesprek met u en inventariseren we uw wensen.

Op dit moment trainen we buurtteams en een klein nieuw zorgteam in herstelondersteunende zorg.


Meer weten?


%d bloggers liken dit: