Onze competenties

Wat onderscheidt een Ervaringsdeskundige? Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. Onder het herstelproces wordt verstaan: het unieke, persoonlijke proces waarin de cliënt zijn eigen leven weer inhoud geeft. Het herstelproces leidt tot een hernieuwd zelfgevoel en identiteit. De ondersteuning legt accent op zelfmanagement, methodische zelfhulp en eigen regie en draagt bij aan preventie van ziekte en zorgafhankelijkheid.

We zijn present (aandachtig aanwezig).

We gebruiken ons eigen referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze.

We maken ruimte voor, ondersteunen het maken van en sluiten aan bij het eigen verhaal van de kwetsbare mens.

We herkennen en stimuleren het benutten van eigen kracht van de kwetsbare mens (empowerment), zowel individueel als collectief.

We erkennen, benutten en stimuleren de ervaringsdeskundigheid van de kwetsbare mens.

We erkennen, benutten en stimuleren de ondersteuning van de kwetsbare mens door belangrijke anderen.

We zijn gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie.

We zijn present


Samen present zijn?


%d bloggers liken dit: